×
Tchibo bruger cookies for at kunne give dig den bedst mulige shoppingoplevelse. Når du besøger vores website, accepterer du brugen af cookies. Få mere at vide
Luk

Ansøgere

Karriereportalen drives af Tchibo GmbH og er fælles med alle tyske datterselskaber samt maxingvest ag, der er moderselskabet i forhold til delkoncernerne Tchibo GmbH og Beiersdorf AG. Vi kan forsikre dig om, at dine oplysninger udelukkende behandles i forbindelse med hhv. ansøgningsprocessen og karriereportalen.

Vores ansøgningsproces indebærer følgende databehandling:

- Identificering af passende eksterne og interne ansøgere til ledige eller andre stillinger
- Evaluering af ansøgernes kompetencer på baggrund af bilag til ansøgninger, telefoninterviews, eAssessment Center, Assessment Center, personlige jobsamtaler
- Hvis vi beslutter os for at ansætte dig, behandler vi dine oplysninger med henblik på forhandling og udarbejdelse af kontrakten.

Brug af evalueringsværktøjet Predictive Index (PI)
I forbindelse med ansøgningsprocessen anvendes et evalueringsværktøj til adfærdsbaseret personlighedsanalyse. Testen leveres af partnervirksomheden Predictive Index (PI). I forbindelse med gennemførelse af testen overfører vi dit for- og efternavn samt e-mailadresse til PI med hovedsæde i USA. Da dette indebærer en overførsel af personlige oplysninger til tredjeland, træffer Tchibo alle de nødvendige forholdsregler (f.eks. gennem såkaldte EU-standardkontraktbestemmelser) for at sikre et passende databeskyttelsesniveau.

Det er frivilligt at deltage i onlinetesten. Manglende deltagelse i testen vil ikke påvirke rekrutteringsprocessen i negativ retning. Resultaterne gennemgås udelukkende af specialuddannede rekrutteringskonsulenter og analyseres kun i forhold til den ledige stilling. Oplysningerne videregives aldrig til tredjepart. Hvis du ønsker at trække dit samtykke til databehandling i forbindelse med onlinetests tilbage, kan du når som helst henvende dig til recruiting@tchibo.de. Du kan få yderligere information ved at læse PI's politik om beskyttelse af personlige oplysninger på http://www.predictiveindex.com/privacy


I forbindelse med ansøgningsprocessen er det løbende nødvendigt at videreformidle dine oplysninger internt i Tchibo til de relevante afdelinger og datterselskaber samt maxingvest ag. Retsgrundlaget er art. 88, stk. 1 i EU’s databeskyttelsesforordning (GDPR) sammenholdt med § 26, stk. 1 i den tyske lov om databeskyttelse, BDSG (ny), dvs. at du stiller oplysningerne til rådighed for os i forbindelse med beslutningsprocessen vedrørende et ansættelsesforhold.

Efter ansøgningsprocessens afslutning gemmes ansøgningsbilagene højst i tolv måneder, så vi kan vende tilbage til dig eller reagere på efterfølgende spørgsmål. Hvis du har tilmeldt dig vores talentnetværk, f.eks. for at aktivere en jobagent eller for at modtage manuelt sendte e-mails fra vores rekrutteringskonsulenter, gemmer vi dine oplysninger under din talentnetværksprofil, indtil du sletter din profil.

Hvis du har udlæg til rejseudgifter i forbindelse med deltagelse i en personlig samtale, refunderer vi beløbet. Du kan få den relevante formular af os. Dine oplysninger behandles udelukkende til dette formål.

Vi gemmer de oplysninger, der er nødvendige til refundering af udgifter iht. erhvervs- og skattelovgivningen, i det lovbestemte tidsrum. I dette tidsrum (typisk ti år) behandles oplysningerne udelukkende i forbindelse med kontroller udført på foranledning af skattemyndighederne, til erhvervs- samt skatte-/afgiftsrelaterede kontrolformål samt opklaring af mulige strafbare handlinger.

Screening af "Terrorlisten"
EU-forordningen til bekæmpelse af terrorisme (EU) nr. 2580/2001 samt (EU) Nr. 881/2002 kræver, at ingen af Tchibos kunder, leverandører, leverandører af tjenesteydelser eller medarbejdere står på EU's lister over terrormistænkte (terrorlisterne). Tchibo er derfor forpligtet til at sammenligne diverse data med den såkaldte terrorliste før den pågældende transaktion.

Retsgrundlaget herfor er art. 6, stk. 1, litra c) samt art. 6, stk. 1, litra f) i EU’s databeskyttelsesforordning (GDPR). Denne regelmæssige sammenligning af data giver Tchibo mulighed for betydelige toldlettelser, der anses for en berettiget interesse i henhold til ovennævnte forskrifter.

Du har til enhver tid ret til gratis oplysninger, dataoverførsel, korrektion, spærring eller sletning samt til at gøre indsigelse mod behandling af de hos os lagrede data.

Hvis dine oplysninger er forældede eller forkerte, kan du gå direkte ind på din brugerkonto og foretage ændringer eller sende en mail med en beskrivelse af situationen til recruiting@tchibo.de.
Tilbage til oversigt
Ansøgning til en konkret stilling
Hvis du har ansøgt om en bestemt stilling, evalueres bilagene til din ansøgning som udgangspunkt kun i forhold til udfyldelse af den pågældende stilling. Det er kun betroede HR-medarbejdere, der får indsigt i dine ansøgeroplysninger. Derudover er det kun de administratorer, der er ansvarlige for systemets vedligeholdelse, samt de ansvarlige for datasikkerhed, der har adgang til oplysningerne. Dine oplysninger videregives ikke til tredjepart uden dit samtykke.

Hvis du ansøger om en stilling i et til Tchibo tilknyttet selskab, kan det ved behandlingen af din ansøgning være nødvendigt, at dine ansøgeroplysninger videresendes af Tchibo til den pågældende tilknyttede virksomhed. I dette tilfælde fungerer Tchibo som registerfører for den pågældende tilknyttede virksomhed, og dine ansøgeroplysninger behandles udelukkende i overensstemmelse med gældende politik om beskyttelse af personlige oplysninger samt lovkravene til databehandling.

Vær opmærksom på følgende: Når din ansøgning er overført, kan ændringer af dine ansøgeroplysninger og dokumenter kun foretages gennem os. Hvis du foretager ændringer i ansøgerprofilen, arbejder vi fortsat med de overførte oplysninger og foretager ingen sammenligning i forhold til aktualitet mellem ansøgeroplysninger og dine oplysninger i ansøgerprofilen.

Ansøgning til andre stillinger
Vi har lejlighedsvis også interesse i og behov for velkvalificerede ansøgere inden for andre områder, og vi vil derfor gerne have mulighed for at tage din ansøgning i betragtning i forhold til andre ledige stillinger. Det gør vi kun, hvis du udtrykkeligt giver dit samtykke dertil ved indsendelse af din ansøgning (eksempelvis ved at sætte et flueben det relevante sted).

I så fald indvilliger du i, at også andre rekrutteringskonsulenter hos Tchibo og/eller i tilknyttede virksomheder må få adgang til samt evaluere dine ansøgeroplysninger, herunder evt. følsomme oplysninger, i forbindelse med besættelse af en ledig stilling.

Hvis vi finder, at du er egnet til den pågældende stilling, vil vi henvende os til dig for at høre, om du er interesseret i deltage i udvælgelsesprocessen for den pågældende stilling. Du kan når som helst trække dit samtykke tilbage i onlineansøgningssystemet.

Tilmeldelse til jobagent
Ved tilmeldelse til vores talentnetværk, f.eks. for at tilknytte en jobagent eller at modtage manuelt udsendte e-mails fra vores rekrutteringskonsulenter, kan vores rekrutteringsmedarbejdere få adgang til dine oplysninger, både de obligatoriske og de frivilligt afgivne, så snart du gemmer eller overfører din profil.

Dine profiloplysninger til talentnetværket behandles, indtil du sletter din profil. Dine oplysninger behandles udelukkende med henblik på jobannonceringstiltag og rekrutteringsaktiviteter hos Tchibo og videregives ikke til tredjepart uden dit samtykke.

Hvis du på et senere tidspunkt vil ansøge om en konkret stilling ved hjælp af tilmeldingsoplysningerne, overtages de gemte oplysninger i ansøgerprofilen. Efter tolv måneders inaktivitet slettes dine profildata i talentnetværket.

Deltagelse i MY CROSS-COMPANY CAREER-program
Hvis du sender en ansøgning til Beiersdorf AG og Tchibo GmbH's fælles MY CROSS-COMPANY CAREER-program, videregiver Tchibo GmbH dine ansøgningsoplysninger (cv, ansøgning, anbefalinger, og hvis du går videre i processen også resultatet af onlinetests, videointerviews og udvælgelsesprocessen) til Beiersdorf AG. Beiersdorf AG vil i så fald anvende dine oplysninger til ansættelsesprocessen.