Luk

Forretningsbetingelser

Senest opdateret: April 2019
Bemærk:

Følgende almindelige forretningsbetingelser gælder for alle ordrer af Tchibo produkter. Bemærk venligst, at levering kun foretages til private kunder.

1. Bestilling til en valgt leveringsadresse / indgåelse af aftale

Du afgiver din ordre ved at lægge det eller de valgte produkter i kurven og indtaste dine oplysninger og gennemføre bestillingen ved at klikke på "afsend bestilling"- knappen i trin 4. Når du har sendt din ordre, sender vi dig en e-mail, som bekræfter modtagelsen af ordren og som viser ordrens detaljer.

2. Aftalepartens identitet

Aftalen er indgået med Tchibo GmbH, medmindre andet er udtrykkeligt angivet.

Adresse:
Überseering 18
22297 Hamburg
Tyskland

Registreret ved Amtsgericht Hamburg HRB 43618
UST-IdNr.: DE811164447

Direktion: Thomas Linemayr (administrerende direktør), Ulf Brettschneider, Yves Müller, Ines von Jagemann

Bestyrelsesformand: Michael Herz

3. Bestillingsforløb

1. Først lægger du de ønskede varer i indkøbskurven.
2. Ved at klikke på "gå til kassen" kommer du til første trin i bestillingsprocessen, hvor du angiver dine oplysninger. Her kan du angive dine personlige oplysninger ved at logge på med en eksisterende kundekonto eller oprette en ny bruger.
3. I trin 2 indtaster du din faktura- og leveringsadresse.
4. Herefter følger valg af betalingsmåde. Ved at klikke på "godkend og fortsæt" kommer du til trin 4.
5. Her bedes du kontrollere ordren. Klik på "Køb nu" for at afsende ordren. Hermed afgiver du en bindende ordre.
6. Du modtager derefter straks en bekræftelse per e-mail om at vi har modtaget din ordre.

4. Lagring af aftaleteksten

Din ordre er lagret i vores system. Hvis du ønsker en udskrift af ordren, kan du printe en "ordrebekræftelse". Denne vises på skærmen, efter at du har sendt ordren. Du modtager også vores almindelige forretningsbetingelser per e-mail sammen med bekræftelsen på modtagelsen af din ordre.

5. Vejledning om fortrydelse

5.1 Fortrydelsesret

Fortrydelsesret
Du har ret til at fortryde indgåelsen af denne aftale uden begrundelse indenfor 30 dage. Fortrydelsesfristen er 30 dage fra den dag, hvor du eller en af dig valgt tredjemand, som ikke er transportøren, modtager varen eller i tilfælde af flere leveringer, har modtaget den sidste vare.

For at udøve din fortrydelsesret skal du ved en entydig erklæring (fx sendt pr. post til: Tchibo GmbH, Postfach 603020, 22240 Hamburg eller pr. e-mail til: service@tchibo.dk) informere os, Tchibo GmbH om, at du ønsker at fortryde indgåelsen af aftalen. Du kan anvende følgende standardfortrydelsesformular, men dette er ikke obligatorisk.

Jeg meddeler herved, at jeg ønsker at gøre fortrydelsesretten gældende i forbindelse med min købsaftale om følgende varer/tjenesteydelser: XX
Bestilt den: XX / Modtaget den:­ XX
Forbrugerens navn: XX / Forbrugerens adresse: XX
Forbrugerens underskrift: XX / Dato: XX (kun hvis formularens indhold meddeles på papir)

For at overholde fortrydelsesfristen er det tilstrækkeligt, at du giver meddelelse om udøvelse af fortrydelsesretten inden fristens udløb.

Følger af fortrydelse
Hvis du benytter dig af din fortrydelsesret, refunderer vi alle beløb modtaget fra dig, herunder leveringsomkostninger (dog ikke ekstraomkostninger som følge af, at du har valgt en anden leveringsform end den billigste standardlevering, som vi tilbyder). Tilbagebetalingen vil ske uden forsinkelse og senest 14 dage fra den dato, hvor vi har modtaget din meddelelse om, at du udøver din fortrydelsesret. Ved tilbagebetaling anvender vi samme betalingsmiddel, som du har benyttet ved betaling for varen, medmindre vi udtrykkeligt har aftalt andet. Tilbagebetalingen vil under ingen omstændigheder medføre yderligere gebyrer for dig. Vi kan tilbageholde tilbagebetalingen, indtil varen er modtaget retur, eller indtil du har fremlagt dokumentation for, at varen er returneret, alt efter hvilket tidspunkt der er tidligst.

Du skal sende eller aflevere varen til os uden forsinkelse og senest 14 dage efter den dato, hvor du har meddelt os, at du udøver din fortrydelsesret. Fristen er overholdt, hvis du sender varen inden fristen på 30 dage udløber.

Vi bærer omkostningerne for returnering af varerne.

Du skal udelukkende kompensere for en eventuel værdiforringelse af varerne, hvis denne forringelse skyldes en håndtering af varerne, som er unødvendig for at kontrollere varernes tilstand, egenskaber og funktionalitet.

6. Frivillig returpolitik

Foruden den lovpligtige fortrydelsesret på 14 dage, tilbyder Tchibo en frivillig returret på 30 dage fra modtagelsen af varen. Med denne returret kan du også efter udløbet af den lovpligtige fortrydelsesfristen på 14 dage fortryde købet, hvis du returnerer varen til den nedenfor anførte adresse indenfor 30 dage efter varemodtagelsen. Fristen er overholdt, hvis varen er sendt rettidigt inden for fristens udløb. En forudsætning for at kunne påberåbe sig den frivillige returret er, at varen er fuldstændig ubrugt og returneres i den originale, ubeskadigede emballage. Vi bærer omkostningerne for returnering af varen.

Varen bedes sendt til følgende adresse:
Tchibo GmbH, Retouren, 28179 Bremen, Tyskland


I tilfælde af at du udøver den frivillige returret, anvender vi samme betalingsmiddel som du har benyttet ved betaling for varen til at tilbagebetale til, medmindre vi udtrykkeligt har aftalt andet.

Den lovbestemte fortrydelsesret og den lovbestemte reklamationsret berøres ikke af vores omtalte returpolitik og består uafhængigt heraf. Indtil udløbet af fristen for den lovbestemte fortrydelsesret, gælder udelukkende de heri anførte lovbestemte betingelser.

Du kan - som sædvanligt - fortryde købet ved blot at returnere varen til: Tchibo GmbH, Retouren, 28179 Bremen, Tyskland. Hvis du returnerer varen inden for den lovbestemte fortrydelsesfrist uden nogen videre erklæring, betragter vi dette som fortrydelse af købet.

Udelukkelse af fortrydelsesretten / Varer som ikke kan returneres
Fortrydelsesretten gælder ikke for følgende varer / aftaler:


Aftaler om levering af varer, som er fremstillet efter forbrugerens specifikationer eller har fået et tydeligt personligt præg.

Aftaler om levering af plomberede lyd- eller billedoptagelser eller computersoftware, som forbrugeren har brudt plomberingen på.

Aftaler om levering af aviser, tidsskrifter eller magasiner med undtagelse af abonnementsaftaler for levering af sådanne publikationer.

Aftaler om levering af tjenesteydelser i form af logi undtagen til beboelsesformål, transport af varer, biludlejningsvirksomhed, forplejning eller tjenesteydelser i forbindelse med fritidstilbud når det følger af aftalen, på hvilken dato eller inden for hvilken bestemt periode den pågældende tjenesteydelse skal udføres.

Hvis du har spørgsmål vedrørende fortrydelsesretten eller din bestilling, bedes du kontakte vores kundeservice.
E-mail: service@tchibo.dk
Telefon: 80 25 30 78 (gratis)

Adresse
Tchibo Kundenservice
Postfach 603020
22240 Hamburg
Tyskland

7. Pris og levering

Alle priser er i danske kroner (DKK) inkl. moms og uden forsendelsesgebyrer. For kaffe er punktafgiften ikke inkluderet i prisen. Se yderligere forbrugerinformation: http://www.skat.dk. Den gældende pris er til enhver tid den pris, der foreligger på bestillingstidspunktet.

Vi oplyser om de enkelte leveringstider ved hver ordreafgivelse. I tilfælde af at den oplyste leveringstid ikke kan overholdes, eller hvis de af dig bestilte varer, ikke er til disposition, vil du blive informeret herom pr. e-mail. I tilfælde af at en bestilt vare ikke kan leveres, tilbagebetaler vi straks købsbeløbet til dig. Delleveringer sker kun undtagelsesvist og udelukkende, når dette er til din fordel.

8. Forsendelsesgebyrer

Hos Tchibo betaler du som regel et forsendelsesgebyr på 49 DKK ved levering til postbutik, pakkeshop eller pakkeboks og 69 DKK ved levering til hjemmet. Dette dækker kun delvist omkostningerne til porto/fragt og emballage. Tchibo dækker restbeløbet. Såfremt en forsendelse af tekniske eller logistiske årsager skal ske ad flere omgange, opkræves forsendelsesgebyret naturligvis kun én gang. Ved en ordreværdi på minimum 399,- DKK. er der gratis levering til adresser i Danmark. Desværre leverer vi ikke til Grønland og Færøerne, heller ikke mod merbetaling.

9. Ansvar for mangler

For alle mangler, der opstår under den lovbestemte 2-årige reklamationsperiode, gælder reglerne efter købeloven. Reklamationsperioden begynder ved modtagelsen af varen.

Når du handler hos os som forbruger, har du 24 måneders reklamationsret. Det betyder, at du enten kan få varen repareret, ombyttet, pengene tilbage eller afslag i prisen, afhængig af den konkrete situation. Det er et krav, at reklamationen er berettiget, og at manglen ikke er opstået som følge af fejlagtig brug af produktet eller anden skadeforvoldende adfærd.

Du skal reklamere inden for ”rimelig tid” efter, at du har opdaget manglen ved varen. Hvis du reklamerer inden for to måneder efter, at manglen er opdaget, vil reklamationen altid være rettidig.

10. Tchibo Garantien

Tchibo giver en 3 års garanti fra købsdatoen på elektriske, elektroniske og optiske apparater, samt teknisk-mekanisk hardware, som er forsynet med et garantisymbol i 40 måneder fra købsdatoen. For at påberåbe sig garantien er det påkrævet, at der foreligger en kvittering fra Tchibo eller fra en Tchibo autoriseret distributionspartner. Denne garanti gælder inden for EU, Schweiz og Tyrkiet. Garantien dækker ikke skader, som er forårsaget af forkert håndtering af varen, og heller ikke sliddele / forbrugsmateriale. For alle øvrige produkter henvises til producentens angivne garantiperiode. For påberåbelse af denne garanti bedes du henvende dig til vores kundeservice.

11. Betaling, forfald, forsinket betaling

Betaling af varer sker enten gennem PayPal, ved forudbetaling eller med betalingskort. Vær opmærksom på, at betaling via bankoverførsel ikke er dækket af bankernes indsigelsesordning. Tchibo forbeholder sig ret til at udelukke visse betalingsmåder eller til at kræve forudbetaling, hvis der er begrundet mistanke om svindel. Det er desværre ikke muligt at betale ved at indsende kontantbeløb eller checks.

Ved betaling med betalingskort hæves beløbet efter forsendelse af varen. I tilfælde af eventuelle returneringer kan fakturabeløbet modregnes tilsvarende. Ved misligholdelse af din betalingspligt forbeholder vi os ret til at opkræve rykkergebyrer. Tilbagebetaling sker via samme betalingsmåde, som vi har modtaget din betaling med. For yderligere oplysninger om betalingsmuligheder klik her.

12. Klager

Hvis du vil klage over dit køb, kan du rette henvendelse til service@tchibo.dk

Du kan også sende en klage til:
Nævnenes Hus
Toldboden 2
8800 Viborg
naevneneshus.dk

Europa-Kommissionens online klageportal kan også anvendes ved indgivelse af en klage. Det er særlig relevant, hvis du er forbruger med bopæl i et andet EU-land. Klagen indgives her: http://ec.europa.eu/consumers/odr/ Ved indgivelse af en klage skal du oplyse vores e-mailadresse: service@tchibo.dk

13. Lovvalg

For alle køb og aftaler mellem dig og Tchibo vil tysk ret være gældende (dog med undtagelse af FN's konvention om internationale aftaler om køb og salg af løsøre). Som forbruger kan du dog være omfattet af ufravigelige forbrugerbeskyttelsesregler i dit hjemland, som du kan påberåbe dig i det omfang dine rettigheder herefter er bedre end efter tysk ret.

Oplysninger om sælger
Tchibo GmbH
Überseering 18
22297 Hamburg
Tyskland

Registreret ved Amtsgericht Hamburg HRB 43618 Momsreg.nr.: DK 12805357

Direktion:Thomas Linemayr (administrerende direktør),Ulf Brettschneider, Yves Müller, Ines von Jagemann

Bestyrelsesformand: Michael Herz

Kontakt kundeservice
Du bedes rette eventuelle spørgsmål om din ordre eller reklamationer til vores danske kundeservice:

E-mail: service@tchibo.dk
Telefon: 80 25 30 78 (gratis)

Skriftligt til:
Tchibo Kundenservice
Postfach 603020
22240 Hamburg
Tyskland

Persondatabeskyttelse:
Vores privatlivspolitik om databeskyttelse kan ses på: www.tchibo.dk/privatlivspolitik