Luk

Bortskaffelse & Indholdsstoffer

Forbrugerinformationer om bortskaffelse

Elektrisk og elektronisk udstyr - information til private husstande

Bekendtgørelse om at bringe elektrisk og elektronisk udstyr i omsætning samt håndtering af affald af elektrisk og elektronisk udstyr (bekendtgørelse nr. 130 af 6. februar 2014) indeholder en række forskellige krav til håndtering af elektronisk udstyr. De vigtigste er sammenfattet nedenfor:

1. Separat indsamling af elektronikaffald

Elektriske og elektroniske enheder, som er blevet til affald, betegnes som elektronikaffald. Indehavere af elektronikaffald må ikke smide dette ud sammen med almindeligt husholdningsaffald, men skal i stedet aflevere dette på en genbrugsstation.

2. Batterier og akkumulatorer

Indehavere af elektronikaffald skal som regel inden aflevering af elektronikaffaldet på en genbrugsstation udtage udtjente batterier og akkumulatorer, der indgår som en bestanddel af elektronikaffaldet, men ellers er genbrugsstationens personale behjælpelig hermed.

3. Muligheder for indlevering af elektronikaffald

Indehavere af elektronikaffald fra private husstande kan indlevere dette til et offentligt indsamlingssted eller til producenten eller sælgeren, som skal etablere et indsamlingssted. En oversigt over regler for håndtering af elektronikaffald findes her: http://mst.dk/groenne-tips/hjemmet/elektronik/

4. Vejledning om beskyttelse af persondata

Elektronikaffald indeholder ofte personfølsomme oplysninger. Dette gælder især for informations- og telekommunikationsenheder som f.eks. computere og smartphones. Vær opmærksom på at det er slutbrugerens eget ansvar at slette disse oplysninger, før enheden bortskaffes.

5. Betydning af symbolet: ”skraldespand med kryds over”

Produkter, der er mærket med symbolet ”skraldespand med kryds over”, er elektrisk og elektronisk udstyr. Symbolet symboliserer, at affald af elektrisk og elektronisk udstyr ikke må bortskaffes sammen med usorteret husholdningsaffald, men skal behandles særskilt.
Lorem ipsum dolor sit amet, consetetur sadipscing elitr, sed diam nonumy eirmod tempor invidunt ut labore et dolore magna aliquyam erat, sed diam voluptua.
At vero eos et accusam et justo duo dolores et ea rebum. Stet kasd gubergren, no sea takimata sanctus est Lorem ipsum dolor sit amet. Lorem ipsum dolor sit amet, consetetur sadipscing elitr, sed diam nonumy eirmod tempor invidunt ut labore et dolore magna aliquyam erat, sed diam voluptua.
Emballage er en uundværlig del af mange produkter. For at holde forbruget af råvarer og mængden af affald på et minimum lægger Tchibo vægt på en ansvarlig håndtering af emballagematerialer. Vi arbejder ud fra princippet om at anvende så lidt emballage som muligt og så meget som nødvendigt. På den baggrund forsøger vi konstant at optimere vores emballage.

Vores emballage til forsendelse og indpakning af produkter består overvejende af genbrugspapir. Efter anvendelse kan kartonnagen indleveres til genbrug. Eventuelle rester fra tape eller etikker har ingen indflydelse på genbrugsprocessen.

Al den plast, som vi anvender i emballagen, markeres med de relevante plastiksymboler. Disse dele af emballagen kan sorteres i de tilsvarende affaldscontainere eller indleveres på den kommunale genbrugsplads.
Herunder ses Tchibos registreringsnumre:

Storbritannien
- WEEE- Registreringsnummer: WEE/ED/4235XX
Italien
- WEEE- Registreringsnummer: IT14120000008682

Indholdet i vores rengøringsmidler

Som en service har vi på vores hjemmeside offentliggjort detaljerede oplysninger om indholdet i de rense-, vaske- og rengøringsmidler, som vi sælger. For hvert af vores produkter er en udførlig beskrivelse af indholdet tilgængelig i pdf-format. I beskrivelsen er indholdet i produkterne anført således, at de stoffer, der er højst koncentration af, står anført først.

Hvis der i forbindelse med brug af vores rense-, vaske- eller rengøringsmidler er behov for lægelig assistance, bedes du downloade pdf-beskrivelsen af det pågældende produkt. På baggrund af beskrivelsens oplysninger om produktets indhold kan lægen straks træffe de nødvendige foranstaltninger.